Międzynarodowe Ubezpieczenia Zdrowotne już dostępne w Polsce

Nasza oferta

Międzynarodowe Ubezpieczenia Zdrowotne WDB HC to propozycja wyjątkowej ochrony ubezpieczeniowej. Umożliwia dostęp do międzynarodowej opieki medycznej  i jest obecnie skuteczną alternatywą dla publicznej służby zdrowia. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem opiekę ambulatoryjną, diagnostykę, lecznictwo specjalistyczne oraz pełnowymiarowe lecznictwo szpitalne realizowane w najlepszych prywatnych przychodniach, klinikach, centrach diagnostycznych oraz szpitalach zlokalizowanych w Polsce i za granicą. Wybór miejsca leczenia pozostaje w gestii Ubezpieczonego. Wszystko to sprawia, że możemy zaproponować produkt dopasowany do potrzeb polskiego klienta, dostępny w wariancie indywidualnym, rodzinnym i grupowym. Oferujemy:

Pełnowymiarową opiekę szpitalną obejmującą także operacje, transplantologię, opiekę w ramach intensywnej terapii – świadczenia gwarantujące dostęp do światowych osiągnięć w zakresie wszystkich specjalizacji medycznych, w tym również onkologii, kardiologii oraz neurochirurgii.

Ochronę ambulatoryjną – konsultacje lekarzy rodzinnych i specjalistów, diagnostykę, szczepienia, fizjoterapię, leczenie niepłodności, kontrolę stanu zdrowia, w tym badania okresowe dzieci.

Opiekę dla kobiet w ciąży – leczenie szpitalne i ambulatoryjne.

Opiekę stomatologiczną – leczenie dentystyczne, chirurgię, periodontologię i protetykę.

Unikalny program ochrony ubezpieczeniowej oferowany we współpracy z wiodącymi polskimi ubezpieczycielami zdrowotnymi oraz dostawcami usług medycznych.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne może być oferowane w formie indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej, obejmującej również medycynę pracy. Podstawowy zakres ochrony zawiera wybrane specjalizacje leczenia szpitalnego, konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów,  a także szeroki zakres badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych. Realizacja świadczeń odbywa się w ponad 2000 placówek medycznych na terenie całego kraju.

O nas

WDB HealthCare Sp. z o.o. jest wysoko wyspecjalizowanym podmiotem zajmującym się rynkiem prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jako specjaliści z wieloletnim doświadczeniem na międzynarodowych rynkach ubezpieczeniowych, jesteśmy przedstawicielami wiodących, międzynarodowych prywatnych ubezpieczycieli zdrowotnych, oferując Międzynarodowe jak i Krajowe Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne, zarówno w wersji indywidualnej jak i grupowej. WDB HC aktualnie posiada status Przedstawiciela (Coverholdera) Światowego Rynku Ubezpieczeniowego Lloyd’s. Posiadamy również status Preferowanego Partnera w Polsce globalnego ubezpieczyciela i lidera rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych – Allianz Care.

WDB HC wchodzi w skład Grupy Kapitałowej: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi powstała w 2006 r. we Wrocławiu jako licencjonowany broker ubezpieczeniowy, posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 1490/07. Debiut spółki na rynku New Connect nastąpił w 2010 roku, w 2014 roku spółka pojawiła się na Catalyst. Aktualnie, WDB BU S.A. to jedyny polski broker ubezpieczeniowy posiadającym status spółki giełdowej, prowadzący działalność we wszystkich obszarach biznesu ubezpieczeniowego w Polsce jak i w kilku innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

partner01
partner02
WDB_logo
partner04
partner05

Zespół

Grupa Kapitałowa WDB od początku swojej działalności stawia na ludzi – zarówno przy starannym doborze pracowników jak i profesjonalnej Kadry Zarządzającej. Zespół WDB HC to grupa specjalistów o wieloletnim doświadczeniu w branży ubezpieczeniowej, stale rozwijająca swoją wiedzę i pracująca nad najwyższą jakością oferowanych produktów. Ubezpieczenia to ich prawdziwa pasja.
team01

Arkadiusz Obcieszko

Prezes Zarządu

Sławomir Cal-Całko

Wiceprezes Zarządu

faq

Kiedy mogę dokonać zmian w warunkach płatności mojego ubezpieczenia?

Zmiany w warunkach płatności (np. ich częstotliwość) mogą być wprowadzane jedynie w momencie odnowienia polisy. Prosimy o przekazanie nam informacji dot. zmiany warunków płatności na 30 dni przed datą odnowienia polisy.

Jak zaaranżuję planowane leczenie szpitalne?

Jeśli Państwa Plan ubezpieczenia obejmuje dany rodzaj leczenia, potwierdzimy medyczną konieczność przeprowadzenia leczenia i odpowiedniość jego kosztów, i w razie możliwości umówimy niezbędny zabieg.

Jeśli zgłoszę roszczenie odnośnie leczenia ambulatoryjnego, jak szybko otrzymam refundację kosztów?

Po zgłoszeniu wypełnionego wniosku o refundację wraz z całą oryginalną dokumentacją, fakturami i rachunkami w terminie wyznaczonym Państwa polisą, wniosek zostanie przeanalizowany pod kątem zasadności. Następnie otrzymacie Państwo potwierdzenie (drogą elektroniczną, jeśli podali nam Państwo swój adres e-mail) wraz ze szczegółowym rozliczeniem. Jeśli wniosek o refundację będzie rozpatrzony pozytywnie, otrzymacie Państwo zwrot za leczenie ambulatoryjne.

FORMULARZ KONTAKTOWY

WDB HealthCare Sp. z o.o
ul. Fiołkowa 3
52-200 Wysoka
T: +48 71 715 94 74
E: biuro@wdbhc.pl